Tepecik İmar Planı muamması !


5747 sayılı yasa uyarınca kapanan Tepecik ilk kademe Belediyesinin; 08.06.1990 tarih, 1990/2 Sayılı Tepecik Belediye Meclis Kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5.000 Ölçekli Tepecik Nazım İmar Planları ile buna bağlı olarak hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Tepecik Uygulama İmar Planı 05.10.1990 tarih, 1990/3 Sayılı Tepecik Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe girdi.
Söz Konusu İmar Planları; aradan geçen 13 yıllık bir süreden sonra günün ihtiyaçlarını karşılamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ve en önemlisi de İSKİ Yönetmeliği çerçevesinde Revizyon yapılmanı gerektirdi.
Yapılan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planları İSKİ Genel Kurulunun 25.05.2004 tarih 33 Sayılı Kararı ile kabul edilen ve 19.07.2004 tarih 2004/6-(87) sayılı Tepecik Belediye Başkanlığınca onaylanan İmar Planlarına askı süresince yapılan itirazlar Tepecik Belediye Meclisince 21.12.2004 tarih ve 2004/9-(90) Meclis Kararı ile kabul edilmiş ancak İSKİ Görüşlü imar planlarında yapılan tadilat ve revizyon için yeniden İSKİ görüşü alınması yönetmelik gereği olduğundan bu yönde İSKİ Genel Müdürlüğüne dönemin yönetimi tarafından müracaat edilmemiş. 08.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren 1/1.000 Ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama İmar Planına o dönemin yönetimi tarafından İSKİ’den yeniden revizyon için olumlu görüşü almadığı gerekçesi ile İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 7.İdare Mahkemesinde dava açıldı.
İstanbul 7.İdare Mahkemesi 28.11.2007 tarih E:2007/459, K:2007/2113 kararı ile dava konusu 1/1000 Ölçekli Tepecik Revizyon İmar Planının İPTALİNE karar vermişti.
Bilindiği üzere yaklaşık 2 yıllık bir tartışmalı hukuki süreçten sonra (hukukiliği tartışılır) geriye doğru bir uygulama ile 19.07.2004 tarihli Tepecik İmar Planlarının uygulanmasına karar verildi ve Büyükçekmece Belediyesince yürürlüğe kondu. (müellif görüşü olmadan)
19.07.2004 tarihli Tepecik İmar Planlarının uygulanması ile havza içindeki 1.40 emsalli alanlar 0.80 emsale indiğinden bu sorunun halli için İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve Tepecik’te Havza Dışı Bölgenin emsali 0.80’den 2.00 emsale çıkarılması kararı Nisan 2011 İBB Meclis oturumunda verildi. Bir aylık askı süresine çıkarılmadan Büyükçekmece 1/1000 Ölçekli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 Arası Uygulama İmar Planının müzakeresi ve karara bağlanması hususu Mayıs 2011 Büyükçekmece Meclis gündemine getirildi. İBB tarafından Nisan 2011 Meclis oturumunda karara bağlanan ve bir aylık askı süresine çıkarılmayan planın hukukiliğinden bahsedilemeyeceği için ortada olmayan 1/5000 Ölçekli plana göre düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planının varlığı hiç bir şey ifade etmez.
Tepecik imarına ilişkin alınan kararların İBB’de hemen onaylanması için (seçimden önce bu acele niye!) 2. Meclis Oturumu da aynı gün yapıldı. Tepecik’in imar sorununu 02 Mayıs 2011 günkü oturumunda görüşen Büyükçekmece Belediye Meclisi, sonucun İBB Meclisi’nde hemen onaylanması için Mayıs ayı ikinci oturumunu da aynı gün süratle gerçekleştirdi. Hız sınırlarını aşan bu aşırı hız, Tepecik İmar Planlarının ileride herhangi bir nedenle dava konusu edildiğinde tekrar iptal edilmeyeceğini söylemek sanırım bir Teknik Kişi olarak kâhin olmayı gerektirmez.
3194 sayılı İmar Kanununun planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasını düzenleyen 8.maddesinde, imar planlarının belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, bu planların onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edileceği, bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebileceği, belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazları ve planları belediye meclisinin on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlayacağı hükmü getirilmiştir.
İmar planlarının değiştirilmesine ilişkin olarak yasa ve yönetmelikte yer alan kurallara uyulmaması da imar planının hukuka aykırı olduğu sonucunu doğurur. İmar planı yapılması ve değiştirilmesi sırasında bu plan ve değişikliklerinin askıya çıkarılması askı süresi sonunda kesinleştirilmesi gerekmektedir. Askıya çıkarılmayan imar planı ve değişikliklerinin Danıştay’ın en son içtihadına göre iptali gerekmektedir. Çünkü askıya çıkarılıp varsa itirazların karşılanmadığı imar planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinde düzenlenen usule göre yürürlüğe girdiğini kabul etmek mümkün değildir.
Öncelikle askı süresi tamamlanmadan imar planlarına karşı iptal davası açılması mümkün değildir. Çünkü imar planları, askı süresi tamamlanmadığı sürece henüz kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğine dönüşmemektedir. Yani yok hükmündedir. Yok hükmünde bir idari işlem için dava açmaya gerek yoktur. İdari işlem oluşmadığı için icra kabiliyeti de yoktur. Ancak buna rağmen uygulanmaya çalışılıyorsa, yok hükmündeki işlem hakkında dava açılması doktrin ve içtihatlarla belirlenmiştir. Uygulamada Danıştay, işlemin yok hükmünde olduğunu saptadıktan sonra iptal davasını reddetmektedir.

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 03 Mayıs 2011, 12:00 tarihinde Genel, Mustafa Erken kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 2.763 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
Reklam Alanı
Popüler Haberler
Anket
Sayfamıza nasıl ulaştınız?
Arama motorları
Arkadaş tavsiyesi
Facebook sayfasından
Gazete reklamı
El ilanı